22- 23.07.2022 r.
BIBLIOTEKA NIECZYNNA
PRZEPRASZAMY

wtorek, czwartek, piątek od godz. 11.00 do godz. 18.00

środa, sobota od godz. 8.00 do godz. 16.00

Zapraszamy!

image001

logo 2022

W 2021 roku – tak jak w latach ubiegłych - Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze realizowała dotyczący dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych  ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze w wyniku zrealizowania zadania „ Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/ lub synchrobooków- Priorytet 1.1. w ramach NPRCz 2.0” otrzymała  „ Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025” jako dotację kwotę 4 500, 00 zł. , które to środki do końca listopada 2021 r. zostały całkowicie wydane na nowości wydawnicze. Dotacja umożliwiła zakup 173 woluminów. Wśród tych nowości zostały zakupione następujące pozycje:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze berze udział w projekcie "Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica".

Regulamin korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czeremsze

Academica logo 360x106