image001Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze datuje się na lata powojenne. Pierwsze przekazy ustne wskazują na istnienie punktu bibliotecznego, ale trudno jest potwierdzić i zweryfikować te informacje. Z pewnością można stwierdzić, że biblioteka w Czeremsze jest instytucją działającą od lat. Pierwsze udokumentowane wpisy w najstarszej księdze inwentarzowej są datowane na 6 i 7 sierpnia 1953 r. Natomiast pierwsze książki do księgi inwentarzowej Biblioteki Kolejowej zostały wpisane 11 i 12 października 1963 roku. Przełomowym wydarzeniem dla biblioteki był 15 sierpnia 1962 roku, kiedy został oddany do użytku budynek Klubu Kultury „Kolejarz” wybudowany w czynie społecznym. W tym też budynku zaczęła funkcjonować Biblioteka Gminna i Biblioteka Kolejowa. Od 1967 r. w Klubie Kultury „Kolejarz” rozpoczęła pracę Maria Zaborska na etacie instruktora kulturalno-oświatowego. Jej też przypadło zadanie obsługi powstającej tzw. Biblioteki Kolejowej. Opiekę nad zbiorami Biblioteki Publicznej objęła Zenaida Markiewicz. W tym czasie obie biblioteki kolejowa i publiczna funkcjonowały razem a zarazem oddzielnie. W 1968 roku zbiory Biblioteki Publicznej zostały przeniesione do budynku przy ulicy Duboisa, gdzie kierownictwo objęła Zenaida Markiewicz. W roku 1971 Biblioteka Publiczna ponownie została przeniesiona do budynku Klubu Kultury i zaczęła funkcjonować we współpracy z Biblioteką Kolejową, którą prowadziła Maria Zaborska. W 1978 r. w Bibliotece Publicznej rozpoczęła pracę Eugenia Dudzin. Natomiast w 1979 r. obowiązek nadzoru nad biblioteką przejął kierownik Klubu Kultury „Kolejarz” Mikołaj Gorodkiewicz. Taki stan rzeczy trwał do 1984 roku, kiedy kierownikiem Biblioteki Publicznej została Eugenia Dudzin. Rozrastający się księgozbiór biblioteczny oraz odmienne cele funkcjonowania bibliotek i klubu zrodziły potrzebę znalezienia odrębnego pomieszczenia dla obu bibliotek. Lokal do tej pory im przydzielony okazał się niewystarczający. Księgozbiór Biblioteki Kolejowej liczył wtedy 5800 książek a Biblioteki Publicznej 1200 woluminów. Brak miejsca stał się głównym problemem obu bibliotek. Zajmowane pomieszczenie było nadal przechodnie i niemożliwe do oddzielenia od pozostałej części budynku. Biblioteka zobowiązana była dostosowywać się do kalendarza imprez Klubu. Około połowy lat osiemdziesiątych rozpoczęto budowę przybudówki do głównego gmachu Klubu Kultury „Kolejarz” z przeznaczeniem na bibliotekę. Prace rozpoczęto około 1985 r. i większość ukończono już w następnym roku. Jednakże do nowego lokalu biblioteki przeniosły się w lutym 1987 r. W bibliotece było zatrudnionych trzech pracowników: Maria Zaborska - odpowiedzialna za Bibliotekę Kolejową, Eugenia Dudzin jako kierownik Biblioteki Gminnej oraz Lucyna Wieremczuk - pracownik. 

Lata dziewięćdziesiąte ponownie przyniosły wiele zmian w funkcjonowaniu bibliotek. W roku 1993 następuje bardzo ważne wydarzenie dla biblioteki a mianowicie restrukturyzacja Polskich Kolei Państwowych. Z tego powodu kondycja finansowa biblioteki znacznie się pogorszyła. Zmniejszono ilość etatów w bibliotece do jednego. Księgozbiór Biblioteki Kolejowej został włączony do księgozbioru Biblioteki Gminnej. Kierownictwo nad połączonymi bibliotekami pod nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej objęła Maria Zaborska do 1994r., w tym też roku biblioteka zostaje włączona w struktury GOK-u pod kierownictwem Tamary Kierdelewicz, która pełniła obowiązki dyrektora GOK-u w latach 1993 - 2003. 

image002W 2002 r. biblioteka ponownie zostaje oddzielona od GOK-u jako samodzielna instytucja kultury pod kierownictwem Marii Zaborskiej, która z końcem 2003 r. przeszła na emeryturę. W latach 2004 - 2012 kierownictwo GBP powierzono Tamarze Kierdelewicz. Od 2004 roku dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Barbara Kuzub-Samosiuk. W 2004 roku Biblioteka w ramach programu IKONKA@ z Fundacji Nowoczesna Polska została wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu, wraz z oprogramowaniem MS Office XP oraz drukarką. Dzięki staraniom dyrektor GOK-u i kierownik biblioteki w sierpniu 2007 r., po uzyskaniu zatwierdzenia projektu i uzyskaniu dotacji unijnych, rozpoczęto gruntowną przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. W czasie przebudowy siedzibą biblioteki stał się lokal przy ulicy Fabrycznej. Już w 2008 r. biblioteka powróciła do poprzedniej swojej zmodernizowanej siedziby w gmachu GOK-u i znajduje się tam do chwili obecnej. Prace nad komputeryzacją biblioteki rozpoczęto pod koniec 2008 roku. W bibliotece zainstalowane zostało oprogramowanie systemu SOWA2/MARC21. Czytelnicy mogą przeglądać katalog biblioteki poprzez Internet www.czeremcha-gbp.sowwwa.pl. 

image003Od 26 czerwca 2012 r. kierownictwo Gminnej Biblioteki Publicznej powierzono Alinie Micewicz. W dalszym ciągu prowadzone są prace przy uzupełnianiu brakujących danych wprowadzonych już rekordów oraz tworzeniu nowych. Wszystkie nowości są wprowadzane na bieżąco. Dostęp do INTERNETU jest BEZPŁATNY dla każdej zainteresowanej osoby. Najczęstszymi użytkownikami internetu są: młodzież ucząca się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, studenci, emeryci, osoby pracujące i bezrobotne oraz turyści będący tymczasowo w naszej miejscowości. Tematyka poszukiwań jest bardzo różna - od naukowej do rozrywkowej. Udostępniamy również urządzenie wielofunkcyjne do skanowania jak również do drukowania dokumentów. Biblioteka nadal uczestniczy w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Kontynuuje współpracę z FunEnglish.pl w celu udostępnienia bezpłatnej platformy do nauki języka angielskiego dla dzieci. W bibliotece działają wolontariusze, czyli uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czeremsze. Przy współpracy wolontariuszy, przedszkola i biblioteki organizowane jest głośne czytanie bajek i wierszy dla przedszkolaków. Wolontariusze dbają też o wystrój i porządek w bibliotece.

Dla czytelników biblioteka oferuje literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, literaturę popularno-naukową oraz lektury, słowniki tematyczne i encyklopedie. Ponadto dostępne są materiały dotyczące Czeremchy i naszego regionu.

Czasopisma udostępniane są na miejscu a także wypożyczane są na zewnątrz.

Dostępne są następujące tytuły czasopism:

1. Polityka

2. Kumpel

3. Historia- Focus. Poznać i Zrozumieć Świat

4. Mój Piękny Ogród

5. Przyjaciółka

6. Filatelista

7. Przegląd Prawosławny

8. Polsce Wierni

9. Biblioteka w Szkole

10. Kraina Bugu

Księgozbiór biblioteki liczy ogółem 19925 woluminów, w tym:

– literatura piękna dla dzieci 5218 wol.

– literatura piękna dla dorosłych 9049 wol.

– literatura popularno-naukowa 5658 wol.

Serdecznie zapraszamy