W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r .będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czeremsze.

ik 2012 logo maleGminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze informuje, że zrealizowała zadanie "Biblioteka-komputer-my" dofinansowane ze środków finansowych w ramach PROGRAMU INSTYTUTU KSIĄŻKI „ KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2016” pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia - 17 900,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie - 15 036,00 zł.

W ramach zrealizowanego zadania dokonano zakupu: 3 zestawów komputerów stacjonarnych umożliwiających czytelnikom dostęp do zbiorów biblioteki oraz 1 zestawu komputera przenośnego z przeznaczeniem do wprowadzania zbiorów dla bibliotekarza wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym i punktem dostępowym umożliwiającym dostęp do internetowej sieci bezprzewodowej. Zakupiony sprzęt komputerowy w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia standardu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze, a jej użytkownikom ułatwi dostęp do zbiorów bibliotecznych. Dzięki powyższemu biblioteka stanie się nowoczesną placówką edukacyjno-informacyjną, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży.

                                                                                                                                DSC 0022 DSC 0025

DSC05103Co czyta młodzież ? - spotkanie z klasą 5 Szkoły Podstawowej pod opieką Pani Elżbiety Kazberuk

Wystawka tematyczna z okazji 11 Listopada – Święto Niepodległości.

DSC04595 DSC04590