1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze
  2. Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze
  3. Klauzula informacyjna - RODO
  1. Regulamin i procedury uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czeremsze w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19
    (obowiązuje: od 02. 09. 2020 r.)

5. Deklaracja dostępności