Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  stron internetowych  www.biblioteka.czeremcha.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze
ul. 1 Maja 77
17-240 Czeremcha
Tel. 85 6850844

Data publikacji strony internetowej: 30.11.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.03.2024

Status pod względem zgodności z ustawą: 

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Zamieszczone na stronach internetowych informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem  w życie ustawy o dostępności lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie internetowej  www.biblioteka.czeremcha.pl:

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość zmiany kontrastów

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 24.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alina Micewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Telefon: 85 6850 844

Procedura wnioskowo-skargowa: 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna: 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze  mieści się na parterze w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, który pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na poziomie parteru.
 • Do biblioteki można dojechać samodzielnie.
 • Jedno miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostało wydzielone naprzeciw wejścia do budynku biblioteki. Oznakowane jest kopertą na niebieskim polu.
 • Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku GOK na parterze, przy wejściu do budynku  od  ul. Duboisa .
 • W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

 • Brak