27. 05. 2023 r.

BIBLIOTEKA CZYNNA

DO GODZ. 15.00

OTWARCIE TARGOWISKA WIEJSKIEGO W CZEREMSZE